Logoped v vrtcu

Program dela logopeda v vrtcu:
V redno logopedsko obravnavo so zajeti predšolski otroci s težavami v govorno jezikovni komunikaciji. V obravnavo bodo vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami na govorno jezikovnem področju, če jih bo v tako obliko obravnave usmerila Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Redni program dela logopeda v vrtcu:

  •  triažni pregledi govora otrok v septembru in oktobru
  • obravnava otrok, ki potrebujejo pomoč (v prostorih vrtca)
  • sistematični pregledi govora petletnih otrok, ki potekajo preko celega leta
  • informiranje staršev in posvetovanje z vzgojiteljicami ter svetovalnimi delavci, če je to potrebno