Predstavitev svetovalnega dela

Svetovalna služba pomaga in sodeluje v vrtcu z osnovnim ciljem in namenom, da bi vrtec in dom skupaj v čim večji meri ustvarjala optimalne pogoje za razvoj otrokovih sposobnosti v predšolskem obdobju. Skupaj z drugimi udeleženci – v sodelovanju s starši, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic ter vodstvom vrtca želi ustvariti pogoje za dobro počutje vseh udeležencev in da bi bili kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnih in drugih zastavljenih splošnih ter posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.