Šola za straše

Skupno predavanje za starše otrok novincev na temo Priprava družine na vstop otroka v vrtec izvedemo v mesecu juniju za vse starše novincev. Ravnateljica Suzana Božič predstavi organizacijo vrtca, poslovna tajnica, ki skrbi za obračun oskrbnin, Irena Fabijanec seznani starše s pravicami in obveznostmi staršev, svetovalna delavka, Ivona Hrvatin predstavi postopek uvajanja in pripravo družine na vstop otroka v vrtec. Pomočnica ravnateljice Sanda Mesič Jurin seznani starše s formalnostmi pred vstopom v vrtec, z razporedom otrok v skupine, z možnostjo spremembe skupine ali enote ipd.

Predavanje za starše otrok pred vstopom v šolo Zrelost za vstop v šolo izvede psihologinja Sanda Mesič Jurin v sodelovanju s svetovalnima delavkama osnovnih šol Vojka Šmuc in Livade  (januar/februar).

Pomočnica ravnateljice Sanda Mesič Jurin, univ. dipl. psihologinja, organizira za starše program “Mala šola za velike starše”, ki je sestavljen iz enega predavanja v januarju (predvidoma zunanji strokovnjaki).