Pravice staršev

Starši imajo pravico:

– do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),

– do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,

– do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,

– do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,

– do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu ter skupini; pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.