Potrebno je vedeti:

POTREBNO JE VEDETI ŠE:

Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati domov v spremstvu odraslih oseb, izjemoma je lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let – v tem primeru so starši dolžni podati pisno izjavo o tem (obrazec izjave dobijo starši v vrtcu).

Iz vrtca ga smejo odpeljati le starši, kdo drug pa le s pooblastilom staršev.

Ob prihodu v vrtec so starši oz. tisti, ki spremlja otroka – dolžni otroka pripeljati do vzgojitelja-ice ali pomočnice, prav tako morajo obvestiti strokovne delavce, da so prišli po otroka (ob odhodu iz vrtca).

V primeru, da otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje oziroma potrebuje nujno medicinsko pomoč, starše o tem obvestimo. Zato potrebujemo podatke o tem, kje so dosegljivi med otrokovim bivanjem v vrtcu. Starši so dolžni dosledno javiti vsako spremembo teh podatkov.

Vrtec je namenjen zdravim otrokom, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje ostalih otrok. V primeru bolezni, starši seznanijo vrtec o vrsti otrokovega obolenja.

V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok.

Vrtec ne more sprejeti odgovornosti za izgubo nakita ali za poškodovanje igrač, ki jih otrok prinese od doma.

V okolici vrtca se gibljejo majhni otroci v spremstvu staršev in strokovnih delavcev vrtca, zato opozarjamo starše, da zaradi varnosti otrok vozijo previdno in upoštevajo omejitve hitrosti. V neposredni bližini vrtca imamo na razpolago le nekaj parkirnih prostorov za potrebe vrtca, zato je v jutranjih in popoldanskih konicah gneča. Pozivamo starše, da svojega otroka pripeljejo v vrtec tudi peš, s kolesom ipd., da parkirajo v sosednji ulici in na ta način pomagajo k zmanjšanju gneče ob prihodu ali odhodu iz vrtca.