Izvajanje dejavnosti, urnik

Svetovalna delavka vrtca je Ivona Hrvatin, univ. dipl. soc. del.

Urnik: 
Osebno se lahko pri njej oglasite v enoti Školjka od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.

Za pogovor se dogovorite po telefonu: 05 6400 318

ali ji pošljite elektronsko pošto na naslov: ivona.hrvatin@vrtecmavrica.si