SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA

Svetovalna delavka vrtca je Ivona Hrvatin, univ. dipl. soc. del.

Osebno se lahko pri njej oglasite v enoti Školjka od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.

Za pogovor se dogovorite po telefonu: 05 6404 224  ali ji pošljite elektronsko pošto na naslov: ivona.hrvatin@vrtecmavrica.si