SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA

Svetovalna delavka vrtca je Ivona Hrvatin, univ. dipl. soc. del.

Osebno se lahko pri njej oglasite v enoti Školjka od torka do petka od 8. do 14. ure, ob ponedeljkih v enoti Livade.

Za pogovor se dogovorite po telefonu: 05 6400 318  ali ji pošljite elektronsko pošto na naslov: ivona.hrvatin@guest.arnes.si