Namen

S svetovalno delavko se lahko posvetujete glede:

· vključitve otroka v vrtec (priprava in pomoč staršem, ki jih zanima ali skrbi vključitev otroka v vrtec, pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj),
· posvetovanja o vzgoji in razvoju otroka (svetovanje in pomoč staršem, ki imajo kakršnekoli težave z otrokom),
· razumevanja in pomoči pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah in stiskah (težave pri hranjenju ali spanju, neprimerno vedenje, nemirnost, močenje postelje),
· razumevanja otrokovega odzivanja in pomoči otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
· težav otroka pri sodelovanju in vključevanju v skupino,
· pomoči otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju (sodelovanje s starši pri vzpostavljanju stikov s specialno pedagoginjo ali drugimi strokovnimi delavci in institucijami – pomoč pri postopku usmerjanja otrok),
· sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami – strokovne skupine,
· integracije in zagotavljanja enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in
· prehoda otroka iz vrtca v šolo.