Program dela

Program dela svetovalnega delavca vključuje:

  • sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic,
  • neposredno delo z otroki (preventivno z vsemi otroki ter z otroki s posebnimi potrebami),
  •  sodelovanje s starši,
  • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in institucijami, kjer je otrok obravnavan ali v katere bo vključen (osnovna šola, zdravstvo, CSD …)
  • sodelovanje pri projektih na nivoju vrtca in širše.